Όροι χρήσης

Α. Γενικοί όροι χρήσης ιστοσελίδας

 

1. Γενικές πληροφορίες

Η ιστοσελίδα www.service123.gr έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει εύκολη και γρήγορη επικοινωνία με στόχο την Πανελλαδική επισκευή βλαβών φορητών συσκευών (smartphone ή tablet). Τα στοιχεία της διαχειρίστριας εταιρείας (εφεξής «εταιρεία») είναι :

 

Στοιχεία επικοινωνίας : τηλ. 2152150123, e-mail: info@service123.gr.

 

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.service123.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικώς και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα που εσείς οι ίδιοι μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκουσίως από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το www.service123.gr, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την εταιρεία, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και, φυσικά, να εξυπηρετούνται, αναλόγως της υπηρεσίας που επιλέγουν. Οι πληροφορίες που συλλέγει το www.service123.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Το www.service123.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό, ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με την www.service123.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

  

2. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και αποδοχή αυτών 

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που εδώ διατυπώνονται. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις, οφείλει να αποφύγει τη χρήση της ιστοσελίδας, δεδομένου ότι η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας συνεπάγεται την εκ μέρους σας αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της και τα σχετικά με αυτήν προϊόντα και υπηρεσίες, να ανανεώνει και τροποποιεί κατά την κρίση της την παρούσα πολιτική, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, από και με σχετική τροποποίηση των παρόντων. Σας συστήνουμε να ανατρέχετε στη διαδικασία αυτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές που αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και της ισχύουσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό, χωρίς προηγούμενη ατομική προειδοποίηση προς τους χρήστες. 

Το www.service123.gr δύναται, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, μεταβάλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας ή οποιασδήποτε υπηρεσίας. Για κάθε επιλογή, εκ μέρους του χρήστη, υπηρεσίας μέσω της ιστοσελίδας ισχύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η διαθεσιμότητα όπως αυτά αναφέρονται τη στιγμή της επιλογής, με την επιφύλαξη τυχών τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που έχουν διαφύγει της προσοχής μας ή έχουν προκύψει ακουσίως. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παρέχει πλήρεις και έγκυρες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

 

3. Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  

Συλλογή δεδομένων, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων

Το www.service123.gr συλλέγει στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να του παρασχεθούν οι υπηρεσίες που επιλέγει μέσω της ιστοσελίδας. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας τεχνικού ελέγχου στην ιστοσελίδα μας μπορεί να σας ζητηθούν το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση αλληλογραφίας (e-mail), το τηλέφωνό σας, το μοντέλο της συσκευής σας και, σε περίπτωση πληρωμής, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Το www.service123.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παραλαβή και παράδοση της συσκευής από/στο χώρο σας, (ii) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) νέες ή εναλλακτικές υπηρεσίες που προσφέρονται από το www.service123.gr, (iv) ειδικές προσφορές του www.service123.gr, (v) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν επιθυμείτε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους ενημερώσεις από το www.service123.gr, στέλνοντας το αίτημά σας, μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@service123.gr .

Κάθε διεκπεραίωση συναλλαγής απαιτεί την συλλογή ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων, για την παραλαβή ή/και παράδοση μιας συσκευής. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρώς απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο προς τούτο τμήμα του www.service123.gr. Η εκ μέρους σας γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σημαίνει ότι συναινείτε προκειμένου τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του www.service123.gr περιοριστικώς για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το www.service123.gr απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το www.service123.gr δεν μπορεί να διαμοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό είναι υποχρεωτικό κατά τις προβλέψεις του Νόμου. Ειδικότερα, κάτω από συγκεκριμένες, νόμιμες προϋποθέσεις, επιτρέπεται ή επιβάλλεται η συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί on-line, χωρίς τη δική σας συγκατάθεση.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H Εταιρεία δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της εντολής σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.service123.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε κατά τη χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας και βρίσκονται σε πλήρη σύμπνοια με τις προβλέψεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων και οι Νόμοι 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως ισχύουν σήμερα.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το www.service123.gr προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την Εταιρεία, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να λαμβάνουν τις υπηρεσίες που μας έχουν ζητήσει. Οι πληροφορίες που συλλέγει τo www.service123.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν τον αριθμό επισκεψιμότητάς της και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Το www.service123.gr δεν διανέμει σε κανέναν άλλον οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το www.service123.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του, πλην των αναγκαίων στοιχείων που δίνονται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής στην αρμόδια Τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας), τα οποία διαγράφονται από τη βάση μας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εξασφαλίζοντας, με τον τρόπο αυτό, ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ηλεκτρονικής ασφάλειας.

Εάν μας δηλωθεί ψευδής ηλεκτρονική διεύθυνση ή επιχειρήσετε να παραστήσετε κάποιον άλλον όταν στέλνετε πληροφορίες on-line, όλες οι πληροφορίες - καθώς επίσης και το IP address - θα αποτελούν μέρος σχετικής έρευνας. Οι άνθρωποι της www.service123.gr μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό σας μήνυμα, σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα. 

Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.

Σε περίπτωση τυχόν διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας σε ιστοτόπους τρίτων (μέσω ειδικών συνδέσμων όπως links, hyperlinks, banners), η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που οι τρίτοι αυτοί ακολουθούν. 

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Δεδομένων

Η Εταιρεία επιτρέπει στους χρήστες να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν καταχωρήσει στο www.service123.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το www.service123.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για την προστασία και ασφάλεια του χρήστη, το www.service123.gr θα προσπαθήσει να επιβεβαιώσει ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να μεταβάλετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@service123.gr . Αν θέλετε να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να θέσετε οποιοδήποτε σχετικό ερώτημα, επικοινωνήστε με το www.service123.gr μέσω e-mail στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία του κωδικού πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

 

4. Cookies

Το www.service123.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.service123.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να παρέχονται οι υπηρεσίες μας, ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.service123.gr.

 

 5. Δικαιώματα Διανοητικής ιδιοκτησίας 

Στην ιστοσελίδα περιλαμβάνεται υλικό ιδιοκτησίας της Εταιρείας, όπως εμπορικά σήματα, επωνυμίες, service marks, βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα χρησιμότητας και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται από το Νόμο.

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας, και προστατεύεται από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Η εμφάνιση του υλικού στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.

Το www.service123.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως ρητώς επιτρέπεται με το παρόν.

 

6. Περιορισμός Ευθύνης

Το www.service123.gr -οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του- δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και μη περιοριστικώς, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, αντιγραφή, παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το www.service123.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 

7. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, όπως αυτοί ισχύουν τροποποιούμενοι από την Εταιρεία, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας υπάγεται αποκλειστικώς στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και ειδικότερα στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, με εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

 

Β. Ειδικοί όροι παρεχομένων υπηρεσιών

1. Αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση αποκατάστασης για χαλασμένη συσκευή, η οποία με καινοτόμο τρόπο λειτουργίας έρχεται να ανατρέψει τις κλασσικές διαδικασίες.

 

2. Δήλωση αποποίησης και περιορισμού ευθύνης

  • Η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.service123.gr και η, ως εκ τούτου, παράδοση/αποστολή προς την Εταιρεία οποιασδήποτε συσκευής, που λαμβάνει χώρα μέσω της υποχρεωτικής δήλωσης των προσωπικών στοιχείων σας (ονοματεπωνύμου, διεύθυνσης κλπ), συνεπάγεται, άνευ ετέρου, τη δήλωση ιδιοκτησίας σας (κυριότητας) επί της εν λόγω συσκευής, η δε Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης της για την τυχόν μη ύπαρξη κυριότητάς σας επ΄ αυτής και των τυχόν εννόμων συνεπειών που θα προκύψουν από την έλλειψη αυτής. 
  • Η Εταιρεία θα καταβάλει, μέσω του έμπειρου προσωπικού της και κατόπιν της σχετικής σας ανάθεσης για επισκευή, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, εφόσον επιλέξετε την ως άνω (υπό α) υπηρεσία, κάθε δυνατή τεχνικώς προσπάθεια προς επιδιόρθωση της εμπιστευμένης σε εμάς συσκευής σας. Υπάρχει, βεβαίως, περίπτωση η επισκευή να μην καθίσταται τεχνικώς δυνατή. Η Εταιρεία δηλώνει ότι, στην περίπτωση αυτή, δεν θα φέρει ουδεμία επιπλέον ευθύνη και, κατόπιν συννενόησης, θα μπορεί να σας επιστρέψει τη συσκευή ή να σας πιστώσει περιοριστικώς και μόνο, κατ΄ ανώτατο όριο, ποσό ίσο με την αξία της επισκευής της συσκευής.
  • Η προς επισκευή -ή απόσυρση -ή ανταλλαγή συσκευή σας ενδέχεται να εμπεριέχει ορισμένα αρχεία και προσωπικά σας δεδομένα. Αναφορικά με τούτα, η Εταιρεία δηλώνει αφενός ότι δεν θα κάνει ουδεμία χρήση αυτών, για οποιαδήποτε άλλη αιτία, πλην της χρήσης που είναι απολύτως απαραίτητη στα πλαίσια τεχνικού ελέγχου και επισκευής της συσκευής και δηλώνει, αφετέρου, ότι ουδεμία φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας/διαγραφής/μεταβολής των δεδομένων αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Είτε, δηλαδή, τα δεδομένα αυτά επηρεαστούν στα πλαίσια τεχνικού ελέγχου/επισκευής της συσκευής σας (λόγω επανεκκίνησης αυτής ή αρχικοποίησής της), είτε λόγω της μη πρόσβασής σας σε αυτά λόγω του ότι έχετε επιλέξει την ανταλλαγή ή απόσυρση της συσκευής σας κλπ. Τις παραπάνω δηλώσεις αποποίησης ευθύνης της Εταιρείας λογίζεται ότι αποδέχεσθε ανεπιφυλάκτως δια της χρήσης των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας. 
  • Μετά την αποστολή της τεχνικής εντολής σας προς την Εταιρεία μας, μέσω των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας και τη λήψη της συσκευής σας από την Εταιρεία μας, είτε προς πραγματοποίηση του δωρεάν τεχνικού ελέγχου αυτής, είτε και μετά το αρχικό αυτό στάδιο, οφείλετε, σε κάθε περίπτωση, να είστε διαθέσιμοι στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε παράσχει (ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και κινητό τηλέφωνο) και να ανταποκρίνεστε στα μηνύματα της Εταιρείας, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η συνεννόησή μας και η τελική ολοκλήρωση των υπηρεσιών μας προς εσάς, αναλόγως των επιθυμιών σας. Η Εταιρεία ρητώς δηλώνει, δια των παρόντων ότι, εφόσον δεν ανταποκρίνεστε στις σχετικές επικοινωνίες της Εταιρείας στα ανωτέρω, δηλωθέντα από εσάς, στοιχεία σας, επί δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες, από αυτό συνάγεται ότι δεν ενδιαφέρεστε να λάβετε πίσω τη συσκευή σας ή ότι θεωρείτε ασύμφορη για εσάς την επισκευή σας ή την ανταλλαγή της ή την απόσυρση και λήψη κουπονιού ίσης αξίας και, ως εκ τούτου, η συσκευή θα παραμείνει εις χείρας της Εταιρείας μας, η οποία δικαιούται να προχωρήσει σε ανακύκλωση αυτής και δεν θα δικαιούστε καμία περαιτέρω αποζημίωση ή αντάλλαγμα, εκ του λόγου αυτού.  

 

Γενικοί όροι συναλλαγών 

Σας ενημερώνουμε ότι κάθε συναλλαγή με την Εταιρεία μας και την ιστοσελίδα  www.service123.gr διέπεται από τους παρακάτω γενικούς όρους. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2152150123, για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειάζεστε σχετικά με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών.

 

On-line δόση εντολής

Η δόση οποιασδήποτε εντολής σας προς παροχή εκ μέρους μας υπηρεσιών μέσα από το www.service123.gr αποτελεί σύναψη σύμβασης υπηρεσιών, ρυθμιζόμενη, μεταξύ άλλων, και από το Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας των καταναλωτών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και από τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας μας υφίσταται εφόσον πληρούνται οι διατάξεις περί δικαιοπρακτικής ικανότητας του ελληνικού Δικαίου.

 

Άρνηση/Ακύρωση σύμβασης 

Επιθυμία μας είναι η άριστη εκτέλεση των εντολών σας, δια της πλήρους ικανοποίησης του πελάτη. Η Εταιρεία, μέσω του www.service123.gr, δύναται να αρνηθεί την εκτέλεση κάποιας εντολής, χωρίς πρότερη προειδοποίηση και συνακόλουθη ευθύνη. Κάθε εντολή σας επιβεβαιώνεται από εμάς, ενώ αδυναμία επικοινωνίας στο καταχωρημένο email σας, αλλά και τηλέφωνό σας, οδηγεί σε αυτόματη ακύρωση της εντολής σας. 

 

Συναλλαγές Με Πιστωτική Κάρτα

To www.service123.gr χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες ηλεκτρονικών πληρωμών της EUROBANK με κρυπτογράφηση SSL / TLS 1.1 και πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας, μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Η συναλλαγή γίνεται κάτω από την ασφαλή πλατφόρμα SSL και η χρέωση της κάρτας είναι άμεση.

Ενημερώνουμε τους πελάτες μας ότι ακολουθούμε πολιτική επιβεβαίωσης των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, για τη δική σας ασφάλεια. Επιλέγοντας συναλλαγή με πιστωτική κάρτα, αποδέχεστε αυτομάτως τους κάτωθι όρους συναλλαγών:

- Η Εταιρεία ενδέχεται να ζητήσει από τον χρήστη να προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο σχετικό με την διεύθυνση κατοικίας του ή κεκαλυμμένο αντίγραφο της πιστωτικής του κάρτας, πριν την οριστική εκτέλεση της εντολής του.

- Η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει επιβεβαίωση συναλλαγής από την εκδότρια Τράπεζα της Κάρτας του κατόχου. Στην περίπτωση κατά την οποία λάβει αρνητική απάντηση ή δεν λάβει καμία απάντηση, η Εταιρεία δικαιούται, για λόγους διασφάλισης των νομίμων συμφερόντων της, να ακυρώσει τη συναλλαγή και να επιστρέψει στο ακέραιο το ποσό της συναλλαγής στον πελάτη, χωρίς άλλη υποχρέωση, μέσω της πιστωτικής του κάρτας (ακύρωση: cancel/void ή επιστροφή: refund). Η ενημέρωση του πελάτη για την παραπάνω ενέργεια θα πραγματοποιείται μέσω e- mail ή δια τηλεφώνου, στα στοιχεία τα οποία έχουν δηλωθεί κατά τη δόση της εντολής.

- Πιστωτικές κάρτες ξένων χωρών εκτός Ελλάδος είναι πιθανό να μη γίνουν αποδεκτές από το σύστημα ελέγχου ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

- Η χρήση προσωπικής πιστωτικής κάρτας για συναλλαγή από διαφορετικό άτομο ή προς διαφορετική επιχείρηση είναι πιθανό να μη γίνει αποδεκτή από το σύστημα ελέγχου ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

- Η παράδοση της συσκευής, όταν η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί με πιστωτική κάρτα, γίνεται μόνο στον κάτοχο της πιστωτικής κάρτας, με την επίδειξη της κάρτας και της αστυνομικής ταυτότητας και δεν παραδίδονται σε τρίτο πρόσωπο.

 

7. Όροι παράδοσης συσκευών

Οι προς έλεγχο/επισκευή/ανταλλαγή/απόσυρση συσκευές σας παραδίδονται μέσω μεταφορικής στους χώρους της εταιρείας μας και μεταφέρονται για λογαριασμό και με κίνδυνο δικό σας, ενώ παραμένουν στην κατοχή της Εταιρείας έως την πλήρη και οριστική εξόφλησή των παρασχεθεισών υπηρεσιών. Η εξόφληση αναφέρεται πάντα και μόνο στο σύνολο της αξίας, όπως αυτή αναφέρεται στην απόδειξη ή τιμολόγιο, και αποδεικνύεται με απόδειξη είσπραξης της Εταιρείας ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας ή εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας προς την Εταιρεία.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του Νόμου 3842/2010, όπως ισχύει, οι πληρωμές που είναι ίσες ή ξεπερνούν το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ δεν επιτρέπεται να εξοφληθούν με μετρητά. Συνεπώς, οι επιτρεπτοί τρόποι εξόφλησης της αμοιβής της Εταιρείας σε μία τέτοια περίπτωση είναι είτε η τραπεζική κατάθεση- τραπεζική μεταφορά μέσω e-banking, είτε η πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

 

8. Ευθύνη παραλαβής εκ μέρους του πελάτη

Ο πελάτης οφείλει, κατά την παραλαβή, να διενεργεί σχολαστικό έλεγχο της κατάστασης της συσκευασίας και, στη συνέχεια της συσκευής, ώστε να εντοπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προέκυψε κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση που εντοπίσετε τυχόν πρόβλημα στη συσκευασία, παρακαλούμε μην προχωρήσετε στην παραλαβή, αλλά να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας. Εάν διαπιστώσετε πρόβλημα αμέσως μετά την παραλαβή, αυτό θα πρέπει να το δηλώσετε αμέσως στον μεταφορέα και, στη συνέχεια, σε εμάς, γνωστοποιώντας μας τη σχετική δήλωση που κάνατε στον μεταφορέα.

  

9. Διακύμανση τιμών / Οριστική συμφωνία τιμής

Η Εταιρεία, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.service123.gr, εργάζεται σκληρά για να σας προσφέρει τις καλύτερες δυνατές τιμές και προσφορές παροχής υπηρεσιών. Φροντίζουμε πάντα να σας ενημερώνουμε για τις τρέχουσες προσφορές και την αναμενόμενη διάρκειά τους.

Οι τιμές δύναται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, ενώ αφορούν περιορισμένο χρόνο, μετά την παρέλευση του οποίου ίσως επέλθει σημαντική αύξηση της αμοιβής μας για την παροχή των ανατεθιμένων υπηρεσιών (λόγω ενδεχόμενης αύξησης της τιμής των ανταλλακτικών ή των διαθέσιμων προς ανταλλαγή συσκευών κλπ). 

Γενικότερα, λόγω της ταχείας και μεταβλητής αγοράς πληροφορικής, η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης (βλ. παρακάτω) αποκλειστικώς προς το σκοπό να επωφεληθείτε κάποιας προσφοράς στο ίδιο είδος, ή η εν γένει καταχρηστική αυτού άσκηση, παρέχει στην εταιρεία το νόμιμο δικαίωμα να σας αρνηθεί την ικανοποίησή του. 

 

10. Ακύρωση Εντολής

Οι εντολές σας μέσω της ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής που θα επιλέξετε, θεωρούνται τελικές και οριστικές. Κάθε εντολή δημιουργεί την αυτόματη υποχρέωση πληρωμής της πλήρους αξίας της συμφωνηθείσας υπηρεσίας. Ακύρωση εντολής δεν είναι εφικτή. Η Εταιρεία δεν διαθέτει πολιτική επιστροφής χρημάτων μετά τη δόση της εντολής -εκτός από την περίπτωση άσκησης του νόμιμου δικαιώματος υπαναχώρησης- ούτε πολιτική αλλαγών μετά την οριστική παράδοση/αποστολή της συσκευής ή την παραλαβή της από το κατάστημα.

 

 

Γ. Γενικοί όροι πληρωμής

Οι τρόποι πληρωμής της παροχής υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας είναι οι εξής:

 

1. Με χρέωση πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών (Visa, MasterCard, Maestro)

To service123.gr χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες ηλεκτρονικών πληρωμών της EUROBANK με κρυπτογράφηση SSL / TLS 1.1 και πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Η συναλλαγή γίνεται κάτω από την ασφαλή πλατφόρμα SSL και η χρέωση της κάρτας είναι άμεση. 

Τα στοιχεία της κάρτας σας δεν καταχωρούνται στο κατάστημά μας, αλλά μόνο στην τράπεζα που σας κάνει την χρέωση. 

Ενημερώνουμε τους πελάτες μας ότι ακολουθούμε πολιτική επιβεβαίωσης των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, για τη δική σας ασφάλεια. 

Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την ασφαλή υπηρεσία Verified by VISA ή την αντίστοιχη υπηρεσία MasterCard® SecureCode™. Η υπηρεσία αυτή προστατεύει τα δεδομένα του κατόχου της κάρτας με τον δικό του προσωπικό κωδικό. Είναι απλό στη χρήση, αξιόπιστο, ασφαλές και γρήγορο. Συγκεκριμένα, μέσω της χρήσης ενός μοναδικού Προσωπικού Κωδικού Ασφαλείας που εσείς θα δημιουργήσετε κατά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε, με ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά, την κάρτα σας. Η εισαγωγή του Προσωπικού Κωδικού (Verified by VISA ή MasterCard® SecureCode™) κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής επιβεβαιώνει ότι είστε ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος της κάρτας. Εάν εισαχθεί λανθασμένος Προσωπικός Κωδικός Ασφαλείας, η συναλλαγή δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί. Ακόμα και αν κάποιος ξέρει τον αριθμό και τα λοιπά στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, η συναλλαγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τον Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας. Επιπλέον, μόνο με τη χρήση Προσωπικού Κωδικού επιβεβαιώνεται άμεσα η πληρωμή σας και κερδίζετε πολύτιμο χρόνο για την γρήγορη εκτέλεση της εντολής σας.

 

Επιλέγοντας συναλλαγή με πιστωτική κάρτα, αποδέχεστε αυτόματα τους όρους συναλλαγής μας :

- Το service123.gr δικαιούται να ζητήσει επιβεβαίωση συναλλαγής από την εκδότρια Τράπεζα της Κάρτας του κατόχου. Στην περίπτωση κατά την οποία, λάβει αρνητική απάντηση ή δεν λάβει καμία απάντηση, δικαιούται για λόγους διασφάλισης, να ακυρώσει την αγορά και να επιστρέψει στο ακέραιο το ποσό της συναλλαγής στον πελάτη χωρίς άλλη υποχρέωση, μέσω της πιστωτικής του κάρτας (ακύρωση: cancel/void ή να επιστροφή: refund). Η ενημέρωση του πελάτη για την παραπάνω ενέργεια θα πραγματοποιείται μέσω e- mail ή τηλεφωνική επικοινωνία, στα στοιχεία τα οποία έχουν δηλωθεί κατά τη δοθείσα εντολή.

- Το service123.gr ενδέχεται να ζητήσει από τον χρήστη να προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο σχετικό με την διεύθυνση κατοικίας του ή κεκαλυμμένο αντίγραφο της πιστωτικής του κάρτας, πριν την οριστική παροχή της υπηρεσίας.

- Πιστωτικές κάρτες ξένων χωρών εκτός Ελλάδος είναι πιθανό να μη γίνουν αποδεκτές από το σύστημα ελέγχου ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

- Χρήση προσωπικής πιστωτικής κάρτας για αγορά από διαφορετικό άτομο ή προς διαφορετική επιχείρηση είναι πιθανό να μη γίνει αποδεκτή από το σύστημα ελέγχου ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

 

Για την παραλαβή της συσκευής σας (επισκευασθείσας ή αντικατασταθείσας) ή του κουπονιού, εάν έχετε επιλέξει την απόσυρσή της, εφόσον έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα, θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή, έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Δεν επιτρέπεται η παραλαβή από τρίτο πρόσωπο. Δεν επιτρέπεται η παραλαβή από κατάστημα ταχυμεταφορών (courier), εάν δεν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία Verified by VISA ή MasterCard® SecureCode™.

 

2. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Δίδοντας μία εντολή μέσω της ιστοσελίδας και επιλέγοντας τρόπο πληρωμής «Τραπεζική Κατάθεση», σας αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα με οδηγίες και τους τραπεζικούς λογαριασμούς που μπορείτε να κάνετε την μεταφορά ή την κατάθεση του ποσού. Η παραγγελία σας μπαίνει σε αναμονή μέχρι να κάνετε την κατάθεση. Η κατάθεση των χρημάτων θα πρέπει να γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό εντός των επόμενων 3 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση μη κατάθεσης, η εντολή σας δύναται να ακυρωθεί χωρίς προειδοποίηση. Για να αποφύγουμε προβλήματα στην εκτέλεση της εντολής σας, θα είμαστε στη διάθεσή σας διαρκώς έως την ολοκλήρωσή της! Στην αιτιολογία της κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα σας και ο αριθμός εντολής.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω email στο info@service123.gr, με θέμα «Κατάθεση σε τράπεζα».

 

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

 

 

EUROBANK 0026.0388.20.0200377120

IBAN GR93 0260 3880 0002 0020 0377 120

(για copy-paste: GR9302603880000200200377120)

 

ALPHA BANK 811-00-2002-005430

IBAN GR66 0140 8110 8110 0200 2005 430

(για copy-paste: GR6601408110811002002005430)